Ciep?o Krakowa

baza wiedzy

Taryfa dla Ciep?a

Zbir cen i stawek op?at oraz warunkw ich stosowania, opracowany przez dostawc? ciep?a systemowego i wprowadzany jako obowi?zuj?cy dla okre?lonych w nim Odbiorcw zgodnie z ustaw? Prawo energetyczne.

Termomodernizacja

Przedsi?wzi?cie maj?ce na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zu?ycia energii cieplnej w danym budynku. Obejmuje zmiany zarwno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzaj?cych ciep?? wod?. Zakres termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, okre?lane s? poprzez przeprowadzenie audytu energetycznego. Najcz??ciej przeprowadzane dzia?ania to docieplanie ?cian zewn?trznych i stropw, wymiana okien, wymiana lub modernizacja systemw grzewczych.

Termostat grzejnikowy

Przyrz?d s?u??cy do regulacji temperatury urz?dze? grzewczych (grzejnikw).Sk?ada si? z zaworu grzejnikowego po??czonego z g?owic? termostatyczn?, ktra jest czujnikiem temperatury. Termostat jest ?atwy w monta?u rwnie? w instalacjach modernizowanych. Jeszcze prostsze jest jego u?ytkowanie wystarczy ustawi? na g?owicy ??dan? temperatur?: np. 20C w pokoju dziennym lub 17C w sypialni. Termostat automatycznie wyreguluje ilo?? wody p?yn?cej przez grzejnik i dostosuje temperatur? do potrzeb u?ytkownika.


Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.