RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na budowę przyłączy ciepłowniczych wraz z dostawą materiałów oraz dostawę i montaż węzłów cieplnych dla zadań: Zadanie 1 - ul. Benedykta 11 Zadanie 2 - ul. Długa 78 - 80 Zadanie 3 - ul. Czepca 10 Zadanie 4 - ul. Szymanowskiego 9.

Data wszczęcia: 09.03.2017 ,Status : w toku