RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów dla następujących inwestycji: 1a). Budowa i przebudowa sieci cieplnych w rejonie ul. Bałuckiego i ul. Zagrody. 1b). Budowa przyłącza ciepłowniczego 2 x Dn 80 mm do budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 25, wraz z przepychem pod ul. Armii Krajowej. 1c). Przebudowa istniejącej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 400 na sieć preizolowaną 2 x Dn 400 biegnącą pod ulicą Rydlówka do budynków przy ul. Rydlówka 19 A i B. 2. Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2 x Dn 40-100 mm L=345 m os. 2-go Pułku Lotniczego 9 i 10.

Data wszczęcia: 21.04.2017 ,Status : w toku

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- Załącznik nr 7

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 21.04.2017
Dokument oglądany razy: 33