RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na: Projekt budowy spięcia sieciowego 2xDn400mm pomiędzy Magistrala Północną a Magistralą zachodnią dla zaopatrzenia w ciepło Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II oraz szpitala Miejskiego im. Narutowicza w Krakowie

Data wszczęcia: 06.04.2017 ,Status : w toku