RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.04.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci cieplnej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych ( z pomiarem zieleni wysokiej) dla zadania: Budowa/przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu na odcinku od komory 1PKXIV do sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn500 zlokalizowanej po północnej stronie ul. Wielickiej

Data wszczęcia: 12.04.2017 ,Status : w toku