RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.04.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe: wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową oraz modernizacja sieci ciepłowniczych.

Data wszczęcia: 13.04.2017 ,Status : w toku