RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy rur stalowych czarnych kotłowych w gatunku P235GH: - bez szwu ciągnionych na zimno o średnicy zewnętrznej 17,2 mm x 2,9 mm - bez szwu walcowanych na gorąco o średnicy zewnętrznej od 21,3 mm do 133,0 mm - bez szwu i ze szwem spiralnym, walcowanych na gorąco, o średnicy zewnętrznej od 159,0 mm do 1016,0 mm.

Data wszczęcia: 28.04.2017 ,Status : w toku

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 28.04.2017
Dokument oglądany razy: 494