RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie sektorowe - Przetarg nieograniczony pn.: Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I.

Data wszczęcia: 10.04.2017 ,Status : w toku