RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: wwykonanie instalacji elektrycznych zasilania i układów pomiaru temperatury zewnętrznej dla modernizowanych węzłów cieplnych, instalacji wewnętrznych węzłów cieplnych i kotłowni oraz prace elektryczne.

Data wszczęcia: 20.06.2017 ,Status : w toku

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 20.06.2017
Dokument oglądany razy: 322