RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.07.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na przebudowę / budowę osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Włoska 10 tj. ul. Włoska nr 1kl.2, 1kl.4, 3kl.2, 3kl.4, 5kl.2, 5kl.4, 7kl.2, 7kl.4, 9kl.2, 9kl.4, 11kl.2, 11kl.3, 13kl.2, 13kl.4, 15kl.2, 15kl.4, 17kl.1, 17kl.3, 19kl.2, Białoruska 4kl.2, 4kl.4, 6kl.2, 8kl.2, 10kl.2 w Krakowie wraz z dostawą i montażem węzłów w w/w budynkach.

Data wszczęcia: 04.07.2017 ,Status : w toku