RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano:- Informacje-o-ogłoszeniu-Potwierdzenie z DUUE-1 - Informacje-o-ogłoszeniu-Potwierdzenie z DUUE-2 - IZ-U-6-2017-Sprostowanie-ogłoszenie zmian-(przesłane do publikacji- 17.07.2917 r) - IZ-U-6-2017-Zmiany- SIWZ ( pismo-do-wykonawców)

Zamówienie sektorowe na budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 2). Nr postępowania: IZ/U/6/2017.

Data wszczęcia: 12.07.2017 ,Status : w toku