RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na budowę osiedlowej sieci cieplnej dla potrzeb zasilania budynków A, B, C, D, E i B1 przy ul. Bochenka w Krakowie.

Data wszczęcia: 04.07.2017 ,Status : rozstrzygnięty