RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.08.2017 z powodu:

rozstrzygniecie

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na budowę osiedlowej sieci cieplnej dla potrzeb zasilania budynków A, B, C, D, E i B1 przy ul. Bochenka w Krakowie.

Data wszczęcia: 04.07.2017, usunięty ,Status : rozstrzygnięty

Wersja do druku