RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.07.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na przebudowę / budowę osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC CZĘŚĆ I Przebudowa / budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC II-go Pułku Lotniczego 4 tj. II-go Pułku Lotniczego 3 kl.1, kl.4, kl.7; z SWC II-go Pułku Lotniczego 17 tj. II-go Pułku Lotniczego nr 18kl.2, 18kl.5, 19kl.2, 19kl.4, 19kl.8, z SWC Dywizjonu 303 nr 38 tj. Dywizjonu 303 nr23, 26, 27, 28, 36 w Krakowie oraz demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów w w/w budynkach. CZĘŚĆ II Przebudowa / budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC Janickiego 1 tj. ul. Włodkowica nr 1, 2, 3, 4; ul. Ułanów

Data wszczęcia: 11.07.2017 ,Status : w toku