RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.08.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Pytanie i odpowiedź (pismo IZ/497/2017)

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na przebudowę / budowę osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Aleksandry 9A tj. ul. Heleny 16 i ul. Heleny 20 w Krakowie z demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów w w/w budynkach.

Data wszczęcia: 08.08.2017 ,Status : w toku