RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 23.08.2017 z powodu:

rozstrzygniecie

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na przebudowę / budowę osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Włoska 10 tj. ul. Włoska nr 1kl.2, 1kl.4, 3kl.2, 3kl.4, 5kl.2, 5kl.4, 7kl.2, 7kl.4, 9kl.2, 9kl.4, 11kl.2, 11kl.3, 13kl.2, 13kl.4, 15kl.2, 15kl.4, 17kl.1, 17kl.3, 19kl.2, Białoruska 4kl.2, 4kl.4, 6kl.2, 8kl.2, 10kl.2 w Krakowie wraz z dostawą i montażem węzłów w w/w budynkach.

Data wszczęcia: 04.07.2017, usunięty ,Status : rozstrzygnięty

Wersja do druku