RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 13.12.2017 z powodu:

rozstrzygnięty

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na przebudowę / budowę osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych do budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC przy ul. Aleksandry 9A tj. ul. Heleny 16 i ul. Heleny 20 w Krakowie z demontażem istniejących węzłów niskoparametrowych, dostawą i montażem węzłów w w/w budynkach.

Data wszczęcia: 08.08.2017, usunięty ,Status : rozstrzygnięty

Wersja do druku