RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony pn. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji – etap I: CZĘŚĆ I: Prace wykonawcze wraz z dostawą materiałów dla zaopatrzenia w ciepło rejonu ul. Bunscha, Czerwone Maki, Piltza (os. Europejskie). CZĘŚĆ II: Prace wykonawcze wraz z dostawą materiałów dla zaopatrzenia w ciepło rejonu „Górka Narodowa”. CZĘŚĆ III: Prace wykonawcze wraz z dostawą materiałów dla zaopatrzenia w ciepło – „Obozowa”.

Data wszczęcia: 04.07.2017 ,Status : rozstrzygnięty