RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 05.10.2017, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót ziemnych, budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów w zakresie zadania: Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 350 mm przy ul. Jakubowskiego w Krakowie.

Data wszczęcia: 05.10.2017 ,Status : w toku