RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.01.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe: przetarg nieograniczony na dostawę 110 sztuk detektorów ze zdalnym odczytem dla systemu nadzoru nad instalacjami alarmowymi w sieciach preizolowanych.

Data wszczęcia: 29.01.2018 ,Status : w toku