Ciepło Krakowa
;

Kalkulator kosztów ogrzewania budynku

Specjalnie z myślą o zainteresowanych przyłączeniem budynku do miejskiej sieci opracowaliśmy kalkulator za pomocą którego można obliczyć szacowane koszty ogrzewania budynku i wody. Kalkulator został zbudowany na podstawie bardzo wielu założeń, dlatego wyliczenia mogą być obarczone błędem i należy traktować je wyłącznie orientacyjnie. 

Co to jest ciepła woda użytkowa (cwu)?

Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystane nie tylko do centralnego ogrzewania, ale może także podgrzewać wodę z wodociągów. Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie w specjalnym wymienniku ciepła woda z wodociągu jest ogrzewana do temperatury 550C. Stąd ciepła woda transportowana jest izolowanymi rurociągami do mieszkań użytkowników, gdzie po odkręceniu kranu, płynie ze stałą temperaturą.

Od czego zależy ustalenie możliwości technicznych oraz ekonomicznych przyłączenia budynku do miejskiej sieci?

Do najważniejszych kryteriów zaliczamy:
- zapotrzebowanie mocy cieplnej,
- lokalizację obiektu względem sieci ciepłowniczej,
- średnicę i długość przyłącza,
- zakres i specyfikę realizowanego przedsięwzięcia,
- perspektywę zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją.

Ile wynosi opłata przyłączeniowa i kiedy jest naliczana?

Wysokość opłaty przyłączeniowej stanowi iloczyn stawki taryfowej metra bierzącego przyłącza sieci cieplnej w danej średnicy i długości tego przyłącza.  W przypadku budynków noworealizowanych o sumarycznym zapotrzebowaniu ciepła powyżej 50 kW opłaty nie pobiera się do końca 2016 roku. Wynika to z aktualnie obowiązującymi przepisów prawa.  

Jak zawrzeć nową umowę sprzedaży ciepła do już ogrzewanego obiektu?

Umowa kompleksowa dostarczania ciepła może być zawarta wyłącznie do obiektu podłączonego do sieci cieplnej.
W przypadku gdy obiekt nie jest podłączony do sieci cieplnej prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładce na stronie www.  „PRZYŁĄCZ OBIEKT DO SIECI”.
Jeżeli obiekt jest już podłączony do sieci cieplnej należy:
- wypełnić wniosek o zawarcie umowy sprzedaży ciepła,
- dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty,
- podpisać kompleksową umowę dostarczania ciepła w Biurze Obsługi Klienta,
- z datą uruchomienia dostawy ciepła podpisać „zezwolenie na włączenie”, będące załącznikiem do umowy – określające parametry techniczne dostawy ciepła do obiektu.

 Ile kosztuje 1m3 ciepłej wody?

MPEC S.A. nie rozlicza i nie sprzedaje ciepłej wody użytkowej mierzonej w jednostkach objętości [m3], a jedynie dostarcza i sprzedaje ciepło konieczne do podgrzania zimnej wody wodociągowej. Cena ciepła i mocy zamówionej dla wszystkich mediów jest jednakowa i zależy od grupy taryfowej do której zakwalifikowany jest Odbiorca. Taryfa jest dostępna na naszej stronie internetowej www.mpec.krakow.pl Wszystkie konieczne dane dla wyliczenia rzeczywistego kosztu 1m3 ciepłej wody są w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości do której realizowana jest dostawa ciepła dla potrzeb C.W.U. i wyłącznie te podmioty mogą takie analizy przeprowadzić, jak również udostępnić informacje końcowym użytkownikom cwu.
Na koszt 1 m3 ciepłej wody składa się kilka elementów, a mianowicie;
•    Cena 1 GJ energii zużytej do podgrzania zimnej wody wodociągowej,
•    Cena 1 MW mocy zamówionej dla potrzeb cwu,
•    Ilość ciepła [GJ] zużytego do podgrzania określonej ilości wody wodociągowej,
•    Ilość wody wodociągowej zużytej, a wcześniej skierowanej do podgrzania,
•    Cena 1 m3 zimnej wody wodociągowej (wg. taryfy MPWiK).

 

Jaką temperaturę powinna mieć cwu?

  • Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę przed datą obowiązywania rozporządzenia z dnia 12-04-2002 r. wynosi 45 – 550C. Instalacje te nie muszą umożliwiać przeprowadzania ich termicznej dezynfekcji.
  • Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę pomiędzy datą obowiązywania rozporządzenia z dnia 12-04-2002 r., a datą obowiązywania zmiany rozporządzenia z dnia 12-03-2009 r. wynosi 55 – 600C. Instalacja w tym przypadku winna umożliwiać jej termiczną dezynfekcję wodą o temperaturze nie niższej niż 700C (brak górnej wartości temperatury, w której należy przeprowadzić dezynfekcję).
  • Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę od daty obowiązywania zmiany rozporządzenia z dnia 12-03-2009 r. wynosi 55 – 600C, a instalacja winna umożliwiać jej termiczną dezynfekcję wodą o temperaturze 70 - 800C. 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.