e-BOK
A A A

Baza wiedzy

wszystkie A B C D E G I K L M N O P R S T U W

Indywidualny węzeł cieplny

Indywidualny węzeł cieplny to zespół urządzeń służących do transformacji i pomiaru czynnika grzewczego pochodzącego z sieci ciepłowniczej na czynnik o parametrach wymaganych przez wewnętrzne instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Węzeł cieplny obsługujący instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji centralnej ciepłej wody to węzeł dwufunkcyjny, a obsługujący tylko jedną z nich – to węzeł jednofunkcyjny.

 • Panel sterujący
 • Zawór odcinający cześć ciepłowniczą
 • Zawór sterujący dla części ciepłowniczej
 • Zawór sterujący dla części ciepłej wody
 • Zawór odcinający powrót
 • Zawór bezpieczeństwa
 • Naczynie przeponowe
 • Wymiennik ciepła – potrzeby grzewcze
 • Wymiennik ciepła – potrzeby ciepłej wody
 • Powrót, cyrkulacja
 • Zimna woda
 • Pompa
 • Instalacja centralnego ogrzewania - zasilanie i powrót
 • Układ pomiarowy