e-BOK
A A A

Biuro obsługi klienta

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (e-BOK MPEC)

W ramach działań zmierzających do ułatwienia i usprawnienia kontaktów naszych Odbiorców ciepła z naszą Spółką uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. E-BOK MPEC jest platformą internetową, która umożliwia w prosty i wygodny sposób m.in.:

 • kontrolować należności za dostawę ciepła (wystawione faktury i termin płatności, historia rachunków, aktualne saldo),
 • uzyskać dostęp do odczytów liczników ciepła,
 • dokonywać aktualizacji danych teleadresowych i sposobu komunikacji w sytuacjach wymagających nagłego powiadomienia (SMS),
 • aktywować usługę e-Faktura (zmienić adres e-mail, wycofać akceptację usługi),
 • złożyć wniosek:
  • o rozpoczęcie i zakończenie ogrzewania,
  • o uruchomienia usługi Ciepło Przez Cały Rok,
  • o zmianę danych technicznych ogrzewanych obiektów,
 • uzyskać dostęp do analiz zużycia ciepła i ponoszonych kosztów za ogrzewanie. 
  Zapraszamy do rejestracji i korzystania ze wszystkich funkcjonalności platformy e-BOK MPEC.

Aby uzyskać dostęp do usługi e-Faktura należy po zalogowaniu się do platformy e-BOK w zakładce wnioski/sposób dostarczania faktur podać adres e-mail, wybrać sposób ich dostarczania i zaakceptować dyspozycję.

Link: instrukcja zakładania konta

Dzwoniąc lub odwiedzając osobiście nasze biuro uzyskacie Państwo pomoc w zakresie:

 • zawierania kompleksowych umów dostarczania ciepła,
 • aktualizowania zawartych umów w przypadku zmian danych stron umowy,
 • aktualizowanie zawartych umów poprzez:
  • włączanie nowych obiektów Odbiorców do sieci miejskiej lub kotłowni, 
  • zmianę zapotrzebowania mocy cieplnej dla obiektów,
 • rozwiązywania obowiązujących umów,
 • wyjaśnienia kwestii dotyczących dostaw ciepła, ogrzewania obiektów, zamówionej mocy,
 • rozliczeń za ciepło i informacji o wystawionych fakturach,
 • uzyskania informacji o obowiązujących aktualnie przepisach prawnych dotyczących sprzedaży energii cieplnej,
 • uzyskania informacji na temat wydawania warunków technicznych,
 • procedur związanych z przyłączaniem nowych obiektów,
 • uzyskania szczegółowych informacji od merytorycznych jednostek MPEC S.A. w Krakowie.

Reklamacje dotyczące niewłaściwej pracy urządzeń MPEC oraz rozliczeń za ciepło należy składać:
- tel: 12 646 59 50
- e-mail: Reklamacje@mpec.krakow.pl
- listownie: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
al. Pokoju 81, 31-564 Kraków, fax: 12 644-55-10

MPEC S.A. w Krakowie informuje, że nie zmienia indywidualnych numerów rachunków bankowych Odbiorców ciepła, na które regulowane są należności za świadczone usługi dostarczania ciepła. 
Informujemy, że wskazany na fakturze nr rachunku bankowego jest rachunkiem wirtualnym, indywidualnie przydzielonym kontrahentowi, który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym MPEC S.A. w Krakowie. 
Prawidłowość takiego rachunku można sprawdzić na stronie: www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

 

Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek - piątek 
godz. 7:30 - 14:30
al. Jana Pawła II 188
30-969 Kraków

Infolinia:

poniedziałek - piątek 
godz. 7:30 - 14:30
12 646 51 51
12 646 51 53