e-BOK
A A A

Eksploatacja

Eksploatacja

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie zarządzając prawie 900 kilometrami sieci ciepłowniczej, z których ponad 70 proc. to rury preizolowane, jest – pod względem wielkości sieci – drugim  co do wielkości przedsiębiorstwem ciepłowniczym w Polsce i jednym z największych a jednocześnie najnowocześniejszych w Europie.

Na infrastrukturę ciepłowniczą, którą zarządza MPEC składa się także niemal 11 tysięcy węzłów cieplnych, około 7 tysięcy komór, przepompownie sieciowe, urządzenia takie jak: kompensatory sieciowe oraz armatura odcinająca i regulacyjna (zawory klapowe i kulowe).

 Zdalny monitoring sieci umożliwia błyskawiczne wykrywanie zakłóceń w funkcjonowaniu systemu, co umożliwia stabilne i niezawodne dostawy energii cieplnej.

Wiedza na temat obecnego i perspektywicznego zapotrzebowania na ciepło oraz możliwość symulacji możliwych scenariuszy rozwojowych pozwala także na taką rozbudowę sieci ciepłowniczej w Krakowie, która będzie adekwatna do programu rozwoju miasta. Służy temu m.in. unikalne opracowanie, jaki jest „Mapa ciepła dla Krakowa”.

Mapa ciepła dla Krakowa przygotowana przez MPEC S.A. w Krakowie - PLIK 22 298 kB