e-BOK
A A A

Innowacje

Ciepło z nowych źródeł

MPEC SA poszukuje rozwiązań umożliwiających dostarczanie ekologicznej energii cieplnej również poza obszarami znajdującymi się poza zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej. Jednocześnie prowadzi prace badawcze dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Prace badawcze skupiają się systemach dostarczania energii w oparciu o instalacje wyspowe czy układy energetyki rozproszonej wykorzystującej źródła energii odnawialnej takie jak wiatr, słońce czy energia geotermalna. Spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe dotyczące wykorzystania ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, turbin wiatrowych a także pomp ciepła. Wykorzystanie tych urządzeń również w układach hybrydowych pozwala na badania i testy instalacji w produkcji chłodu z ciepła sieciowego, co jest kolejnym aspektem wdrażania Polityki Klimatycznej w MPEC SA. Nadrzędnym celem działań badawczo-rozwojowych Spółki jest opracowanie produktu-usługi i przygotowanie oferty dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców Krakowa w oparciu o nowoczesne, ekologiczne źródła energii. Klienci MPEC SA - w ramach opłacanego abonamentu i rozliczenia za dostarczone ciepło - będą otrzymywać energię zapewniającą im "komfort cieplny". Wszelkie kwestie związane z instalacją (jej zakupem, eksploatacją, serwisem) będą po stronie Spółki. Rozliczanie będzie analogiczne do rozliczania dostaw ciepła sieciowego.

 

Geotermia

We współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą pion innowacji MPEC SA przeanalizował możliwości wykorzystania energii geotermalnej na cele zapewnienia dostaw ciepła na obszarze Krakowa. Wynikiem tych prac jest wytypowanie lokalizacji dla instalacji pilotażowych wykorzystujących głęboką geotermię m.in. rejon Przylasku Rusieckiego w ramach rozwoju projektu Kraków Nowa Huta Przyszłości.
Poza głęboką geotermią, badania Spółki dotyczą także wykorzystania zasobów geotermii płytkiej poprzez instalację gruntowych pomp ciepła. W chwili obecnej przygotowywane są instalacje pilotażowe dla obiektów oświatowych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

 

Energia aerotermalna

Dzięki zastosowaniu powietrznych pomp ciepła MPEC prowadzi badania dotyczące wykorzystania na cele grzewcze energii zawartej w powietrzu atmosferycznym. Zrealizowane w roku 2019 instalacje pilotażowe w budynku wielorodzinnym oraz ośrodku kultury umożliwiają testowanie rozwiązań dotyczących powietrznych pomp ciepła i dostarczenia ciepła zarówno dla systemów centralnego ogrzewania jak również ciepłej wody użytkowej.

 

Fotowoltaika

MPEC prowadzi również badania dotyczące wykorzystania fotowoltaiki w układach hybrydowych. Zainstalowane ogniwa na jednym z testowanych budynków pozwoliły na ograniczenie poboru energii elektrycznej z sieci energetycznej na cele zasilania zastosowanych w obiekcie pomp ciepła. Zastosowanie układów hybrydowych pozwala na optymalizację produkcji i zużycia energii zarówno cieplnej jak i elektrycznej.