e-BOK
A A A

Władze spółki

Zarząd MPEC S.A. w Krakowie

Marian Łyko - zdjęcie

Marian Łyko

Prezes Zarządu
Jerzy Marcinko - zdjęcie

Jerzy Marcinko

Wiceprezes Zarządu ds.Inwestycji
Marek Mazurek - zdjęcie

Marek Mazurek

Członek Zarządu ds. Eksploatacji
Witold Warzecha - zdjęcie

Witold Warzecha

Członek Zarządu ds. Rozwoju

Walne zgromadzenie

Funkcję Walnego Zgromadzenia pełni Prezydent Miasta Krakowa

Rada Nadzorcza

Franciszek Gaik - Przewodniczący
Jan Choczaj - Z-ca przewodniczącego
Urszula Szklar - Sekretarz
Marian Romanek - Członek
Jacek Rzeszutek - Członek
Mariusz Szubra - Członek