e-BOK
A A A

Taryfy i cenniki

Z dniem 23 sierpnia 2021r. MPEC S.A. w Krakowie wprowadza do stosowania zmienioną taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 06 sierpnia 2021r. Zmiana taryfy polega wprowadzeniu nowej grupy taryfowej EO-pc,  „Odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze źródła opartego na energii odnawialnej – pompy ciepła”.
Bez zmian pozostają:

  • wszystkie obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. stawki opłat, w zakresie przesyłania i dystrybucji dotyczące wszystkich pozostałych grup taryfowych oraz wytwarzania w grupie taryfowej KG-w.
  • ceny za moc i ciepło z tytułu wytwarzania obowiązujące od 1 czerwca 2021r. wprowadzone do stosowania w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla ciepła jednego z wytwórców ciepła dla MPEC S.A. w Krakowie, tj. PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie 
    Poniżej zamieszczamy cennik i taryfę obowiązującą od dnia 23 sierpnia 2021 roku, uwzględniające powyższe zmiany.
+

Taryfy archiwalne

+

Cenniki archiwalne